11-13 czerwca 2019 r., PTAK Warsaw Expo Warszawa-Nadarzyn

MSZ razem z partnerami biznesowymi, w tym przede wszystkim PTAK Warsaw Expo, organizuje w dniach 11-13 czerwca największe w Europie Środkowo-Wschodniej targi dla przedsiębiorców sektora humanitarno-rozwojowego.

Targi te są jedynym tego rodzaju wydarzeniem w Europie Środkowej i Wschodniej i mają pomóc w dostrzeżeniu przez polskie firmy bardzo istotnego rynku zbytu, jaki stanowi sektor pomocy humanitarnej i rozwojowej. W samym tylko systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych to rynek realizujący zamówienia warte ponad 18 mld USD rocznie.

WHE będzie więc unikalną szansą dla przedsiębiorstw do bezpośredniego zaprezentowania swojej oferty urzędnikom odpowiedzialnym za zakupy w ONZ (i jej agendach takich jak FAO, UNICEF, WHO i wielu innych), Unii Europejskiej, NATO, czy Międzynarodowym Czerwonym Krzyżu i innych wielkich międzynarodowych NGO’s, którzy przyjadą specjalnie na te targi. Należy przy tym podkreślić, że zakupy organizacji międzynarodowych obejmują bardzo szerokie spektrum dóbr i usług: począwszy od żywności czy farmaceutyków, a skończywszy na usługach IT, budowlanych czy zielonych technologiach.

Dostawy na rzecz organizacji i instytucji międzynarodowych to także doskonały sposób bezpiecznego dotarcia do trudnych rynków afrykańskich czy azjatyckich.

Specjalnie dla przedsiębiorców w trakcie WHE przewidziano także dwudniowe Forum Zamówień Publicznych, na którym przedstawiciele organizacji i instytucji międzynarodowych będą prezentować systemy i mechanizmy przetargów organizowanych na potrzeby działań humanitarnych i rozwojowych. Jest to rynek bardzo sprawnie zorganizowany, gdzie wszystko odbywa się w sposób transparentny na zasadach przetargów, w których liczy się cena, jakość produktu czy innowacyjność technologii.

W trakcie EXPO odbędzie się też konferencja pn. Responsible Business for Humanitarian Emergencies nt. kierunków, w jakich ewoluować będzie współdziałanie pomiędzy biznesem a pomocą rozwojową. Na tę konferencję zaproszono najważniejsze postacie związane z pomocą rozwojową i humanitarną – swój udział potwierdził m.in. Marc Lawcock, zastępca sekretarza generalnego ONZ ds. pomocy humanitarnej.

WHE umożliwić ma też nawiązanie współpracy między polskimi przedsiębiorstwami, a polskimi NGO’s aktywnymi w tym sektorze. Expo ma bowiem służyć także jako element działań informacyjnych dotyczących szeroko pojętej tematyki pomocy humanitarnej, w tym promocji zaangażowania firm, instytucji, organizacji i osób na rzecz tej pomocy, a także działań polskich na tym polu.

Na odwiedzjących WHE czekają w specjalnie na ten cel zorganizowanym Miasteczku Humanitarnym wykłady nt. międzynarodowego prawa humanitarnego, warsztaty dla przyszłych wolontariuszy pokazy ratownictwa, szkolenia nt. pierwszej pomocy i reagowania w sytuacji zagrożenia, a także pokazy tego, jak nowoczesne technologie np. drony i wirtualna rzeczywistość pomagają
w zapobieganiu i zwalczaniu skutków katastrof i klęsk żywiołowych.

Więcej informacji o Warszawskich Targach Humanitarnych na stronie www.humanitarianexpo.com.