Cel RODM w Rzeszowie

Celem działalności sieci Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, placówkami edukacyjnymi i naukowymi oraz innymi podmiotami, których działalność obejmuje szeroko rozumianą współpracę międzynarodową. 

Koordynacją pracy sieci zajmuje się Referat ds. rozwoju sieci Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej w Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Cel RODM będzie realizowany poprzez:

  1. wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi w regionie;
  2. poszerzenie dyskusji i wiedzy w środowiskach lokalnych o procesach i wydarzeniach międzynarodowych istotnych z punktu widzenia polskiej racji stanu;
  3. animowanie dyskusji o polskiej polityce europejskiej oraz jej różnych koncepcjach, także w ujęciu historycznym i kulturowym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii solidarności europejskiej oraz bezpieczeństwa wszystkich członków UE;
  4. opracowanie własnych oryginalnych koncepcji kształtowania porządku międzynarodowego, uwzględniającą specyfikę lokalną i regionalną;
  5. rozwój kontaktów oraz współpracy między polskimi i zagranicznymi ośrodkami opiniotwórczymi. 

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku

tel. 85 874 23 02

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku

tel. 515 151 729

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kielcach

tel. 41 263 30 95 

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie

tel. 81 721 44 50

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi

tel. 42 635 42 34

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie

tel. 600 943 378

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Opolu

tel. 77 307 03 93

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu

tel. 61 816 93 77

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie

tel. 91 817 33 73

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu

tel. 56 610 71 34

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Warszawie

tel. 22 556 90 11

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu

tel. 71 307 06 33