W ramach praktyk lub stażu oferujemy:

  • możliwość poznania pracy w organizacji pozarządowej,
  • zdobycie doświadczenia w organizacji wydarzeń o charakterze międzynarodowym,
  • możliwość odbycia bezpłatnych praktyk,
  • możliwość odbycia płatnego stażu zarówno z Urzędu Pracy, uczelnianego projektu stażowego jak i środków Fundacji Jagiellońskiej,
  • elastyczny czas pracy dostosowany do możliwości praktykantów/stażystów,
  • dodatkowe ułatwienia dla pochodzących z Podkarpacia, a studiujących poza regionem.

Osoby, które będą z nami współpracować będą odpowiedzialne za:

  • wsparcie organizacyjne wydarzeń, które będą odbywały się na terenie całego Podkarpacia,
  • obsługę księgową oraz organizowanie pracy biura,
  • promocję wydarzeń organizowanych przez RODM Rzeszów (obsługa social media, tworzenie tekstów marketingowych itp.),
  • podstawowe prace administracyjne i biurowe (przygotowywanie i archiwizacja dokumentów, przegląd dokumentów pod kątem ich kompletności i dokładności).