W związku z rozpoczynającym się po wyborach do Parlamentu Europejskiego nowym cyklem legislacyjnym w UE, Rada Europejska na posiedzeniu w dniach 20-21 czerwca br. przyjmie Agendę Strategiczną UE na lata 2019-2024. Polska aktywnie angażuje się w opracowanie dokumentu.

Agenda Strategiczna wyznaczy nadrzędne priorytety dla UE na kolejne pięć lat oraz wskaże cele i kierunki rozwoju polityk unijnych. Opiera się ona na analizie wyzwań stojących przed wspólnotą w najbliższych latach. Aby w pełni uczestniczyć w procesie tworzenia nowej Agendy Strategicznej, Polska zaprezentowała dzisiaj instytucjom UE i państwom członkowskim swój wkład do przygotowania tego dokumentu.

Czytaj całość artykułu…