Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie prowadzony przez Fundacja Jagiellońska oraz Koło Naukowe Powszechnej Historii Prawa UR zorganizowało Sesję Naukową pt.: „Wybrane aspekty funkcjonowania systemu sądownictwa w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej na przestrzeni dziejów”.

Wydarzenie odbyła się w formie zdalnej – za pośrednictwem Skype’a dnia 12-go sierpnia br.

Czynny udział w Konferencji Naukowej wzięli:

  • Michał Setlak, Wybrane aspekty funkcjonowania systemu sądownictwa w Słowenii,
  • Aleksandra Pięta, Wybrane aspekty funkcjonowania systemu sądownictwa na Białorusi,
  • Sara Kołotyło, Wybrane aspekty funkcjonowania systemu sądownictwa na Węgrzech,
  • Adrian Mokrzycki, Wybrane aspekty funkcjonowania systemu sądownictwa w Czechach,
  • Kinga Madejczyk, Wybrane aspekty funkcjonowania systemu sądownictwa w Chorwacji,
  • Adrian Woźniak, Wybrane aspekty funkcjonowania systemu sądownictwa na Litwie,
  • Małgorzata Cwynar i Weronika Florek, Wybrane aspekty funkcjonowania systemu sądownictwa w Rumunii.