Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie prowadzony przez Fundację Jagiellońską oraz Koło Naukowe Powszechnej Historii Prawa UR organizuje Sesję Naukową pt.: „Wybrane aspekty funkcjonowania systemu sądownictwa w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej na przestrzeni dziejów”.

Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej – za pośrednictwem Skype’a dnia 12-go sierpnia br.

Celem organizacji Konferencji Naukowej jest w szczególności:

  • zainteresowanie studentów tematem,
  • rozwijanie aktywności naukowej studentów oraz studentów studiów doktoranckich przez nabywanie umiejętności formułowania i argumentowania swoich poglądów w czasie wystąpień publicznych,
  • umożliwienie uczestnikom wykazania się kreatywnym podejściem do odgórnie narzuconego tematu.