Jak wygląda sytuacja polskiej mniejszości na Litwie i Białorusi. Co zmieniły wybory prezydenckie na Białorusi w 2020 roku?

Na to i więcej pytań w rozmowie z Adamem Porębą odpowie znamienity ekspert!

Mirosław Kapcewicz – absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunku historia. Stypendysta rządowego programu im. Konstantego Kalinowskiego przeznaczonego dla obywateli Republiki Białoruś, którzy z powodu represji politycznych nie mogli studiować na terytorium Białorusi. Ukończył Europejską Akademię Dyplomacji na kierunku Organizacje Międzynarodowe. Wieloletni członek „Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lidzkiej”. Prezes fundacji „Młode Kresy”. W 2011 roku w Lidzie (Białoruś) założył organizację działającą na rzecz popularyzacji kultury i języka polskiego na Białorusi „Ruch Młodzieży Polskiej”. Organizacja nie została uznana przez władze białoruskie za legalną, a jej członkowie były nękani przez białoruskie KGB, milicję oraz kontrwywiad za swoją propolską aktywność. W 2013 roku po prowokacjach białoruskich służb specjalnych Mirosław Kapcewicz był zmuszony do opuszczenia kraju i wyjazdu do Polski. W 2015 roku w Polsce założył fundację Młode Kresy skupiającą polską młodzież z Litwy, Białorusi oraz Ukrainy mieszkającą w Polsce. Fundacja prowadzi działania mające na celu popularyzację oraz zachowanie polskiej kultury i tradycji w krajach byłego ZSRR.

Start transmisji już w poniedziałek 25 października 2021 roku o godz. 18:00 na profilu Facebook #RODMRzeszów.