🇵🇱 Święto Niepodległości

Obchodzimy dziś jedną z najważniejszych rocznic w całej historii Polski. 1️⃣0️⃣5️⃣ lat temu Rzeczpospolita odzyskała swoją niepodległość. Od tego momentu, co roku miliony Polaków dumnie celebruje to święto narodowe.

➡️ Jednakże, dlaczego za dzień odzyskania niepodległości uznajemy dokładnie 11 listopada 1918 roku ? Przecież proces walk o wolność rozpoczął się już dużo wcześniej, a trwał jeszcze kilka kolejnych lat.

⚔️Podczas 123 lat pod zaborami Polacy wielokrotnie podejmowali próby oswobodzenia się spod wpływów państw sąsiednich. Podczas wojen napoleońskich, powstania listopadowego, Wiosny Ludów czy powstania styczniowego. Jednakże dopiero zawirowania geopolityczne początku XX wieku niosły za sobą realne możliwości walki o niepodległość.

🗺️ Kluczowy okazał się wybuch I Wojny Światowej. Państwa zaborcze w nadziei pozyskania nowej siły militarnej, obiecywały Polakom swobody w formowaniu własnej niezależności. Strona niemiecka i austriacka w Akcie 5 listopada z 1916 roku zobowiązała się do utworzenia suwerennego Królestwa Polskiego, a Rosja, chcąc zachować kontrolę na ziemiach polskich – musiała przedstawić lepszą „ofertę” niepodległości. Doszło do absurdalnej sytuacji, gdzie Polacy musieli walczyć przeciwko sobie w walce o niezależność ojczyzny.

Równocześnie od początku wojny na wielu frontach walczyły Legiony Polskie utworzone przez Józefa Piłsudskiego, zaś Roman Dmowski prowadził szeroko zakrojoną akcję dyplomatyczną na europejskich i światowych salonach. 🇵🇱 Dzięki Ojcom Niepodległości kwestia polska zyskiwała na znaczeniu. Przejmowali oni wpływy w wielu istotnych obszarach – edukacja, gospodarka, czy wojsko.

🏛️ W wielu miejscach Polski powstawały organy polityczne, których celem było uniezależnianie ziem od zaborców – w Warszawie Tymczasowa Rada Stanu w Królestwie Polskim (przekształcona potem w Radę Regencyjną), w Krakowie Polska Komisja Likwidacyjna oraz w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej kierowany przez Ignacego Daszyńskiego.

❗ 10 listopada 1918 roku do Warszawy przyjechał Józef Piłsudski, którego Niemcy wypuścili z więzienia w Magdeburgu. 11 listopada podpisano rozejm w Compiègne, kończący I Wojnę Światową. Tego samego dnia Rada Regencyjna przekazała władzę zwierzchnią nad wojskiem brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu oraz mianowała go naczelnym dowódcą wojsk polskich.

🎖️ Na cześć tego wydarzenia, 23 kwietnia 1937 r. zostało ustanowione Narodowe Święto Niepodległości. W czasie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej komuniści znieśli to święto. Nad Wisłę powróciło ono dopiero w 1989 roku w wyniku przemian polityczno-gospodarczych.

🇵🇱 Od tego dnia do dzisiaj, 11 listopada mamy możliwość pochodzić wyjątkowe święto narodowe, które co roku jest manifestem wolności i dumy z bycia Polakiem.