Wyrażamy naszą głęboką solidarność z Francją i łączymy się w bólu po zatrważającym akcie bestialstwa dokonanym na wiernych w bazylice Notre-Dame w Nicei.

Nigdy nie zaakceptujemy, by ekstremizm i terroryzm zagroziły naszej wolności i naszym wartościom.