Czym charakteryzuje się soft power Polski w teorii i praktyce?

Na to i więcej pytań w rozmowie z Adamem Porębą odpowie znamienity ekspert!

Mateusz Bartoszewicz – Doktorant Nauk o Polityce na Uniwersytecie Wrocławskim. Przewodniczący Samorządu Dokorantów UWr w latach 2019-2020. Tytuł licencjata bezpieczeństwa narodowego oraz tytuł magistra bezpieczeństwa międzynarodowego uzyskał na UWr. Pod kierunkiem dr hab. prof. UWr Lucyny Szot przygotowuje pracę doktorską pt. „Mechanizmy propagandy politycznej w polskich tygodnikach opinii – analiza porównawcza”. Zainteresowania badawcze: komunikowanie polityczne, media relations, współczesna propaganda i socjotechnika, marketing polityczny, psychologia społeczna, walka informacyjna.

? Start transmisji już we wtorek 12 lipca 2022 roku o godz. 17:00 na profilu Facebook #RODMRzeszów.