? Jak kształtują się relacje gospodarcze w Azji Wschodniej (Japonia, Chiny, ASEAN) i Australii/Nowej Zelandii?

? Na to i więcej pytań w rozmowie z Adamem Porębą odpowie znamienity ekspert!

?‍? dr Paweł Kozielski – doktor nauk ekonomicznych [2014], Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Kolegium Ekonomiczno-Społeczne), obrona z wyróżnieniem. Specjalność: Ekonomia międzynarodowa. Absolwent studiów magisterskich na kierunkach Zarządzanie i Marketing [2001] oraz Historia [2004] – oba kierunki ukończone w trybie dziennym na Uniwersytecie Łódzkim, a także absolwent 5 kierunków studiów podyplomowych.

? Wieloletnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej (na poziomie samorządowym i centralnym) w obszarach funduszy unijnych oraz negocjacji umów handlowych. Od kilku lat zawodowo związany z branżą informatyczną. Ekspert ewaluacji projektów (głównie w branży IT i finansowej) współpracujący z kilkoma instytucjami publicznymi, w tym m.in. PARP, NCBR, Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

? Autor publikacji naukowych koncertujących się wokół integracji gospodarczej, w szczególności w obszarze Azji Pacyfiku, w tym monografii pt.: Australia i jej rola w kształtowaniu procesów integracyjnych w obszarze Azji Pacyfiku, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2015.

? Start transmisji już w czwartek 25 listopada 2021 roku o godz. 18:00 na profilu Facebook #RODMRzeszów.