Rok 1921 był to czas, kiedy dotychczasowe mapy Europy stały się fikcją, wiele państw wywalczyło upragnioną niepodległość, a wśród nich m.in. Polska, Litwa, Łotwa i Estonia. Czas triumfu tych krajów nie oznaczał jednak nadejścia politycznej epoki beztroski. Pomimo zwycięstwa Polski w wojnie polsko-bolszewickiej elementarny realizm polityczny wymagał, aby zakładać, że bolszewicy nie są pierwszymi do porzucania imperialnych aspiracji, dlatego dla dalszego utrzymania pokoju w tej newralgicznej części Europy kluczową sprawą była polityka zagraniczna Polski, Litwy, Łotwy, Estonii w stosunku do Rosji Radzieckiej. Filarem tej polityki były traktaty pokojowe nadające dynamikę geopolityce jakże interesujących lat dwudziestych.

O stosunkach międzynarodowych w tej części Europy na początku lat dwudziestych opowie ekspert w temacie, Piotr Piss reprezentujący Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu.

Start transmisji w czwartek 11 marca o godz. 18:30 na profilu Facebook Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie!