➡️ 21 września 2023 r. – już po raz trzeci – Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie przeprowadził, dla podkarpackiej młodzieży, pokaz filmu „Historia jednej zbrodni” w reż. Mariusza Pilisa.

🗣 Projekcję poprzedziło ciekawe spotkanie z Naczelnik Wydziału Aplikacji Dyplomatyczno-Konsularnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Panią Karoliną Cemką.

👨‍💼 Licealiści mieli okazję usłyszeć o szczegółach pracy w dyplomacji oraz drodze rekrutacyjnej, którą muszą przejść nowi kandydaci. Więcej na: Akademia Dyplomatyczna MSZ

Składamy podziękowania na ręce Pana Ministra Arkadiusza Mularczyka za skierowanie niezwykle cennej lekcji o aktualnym kształcie relacji polsko-niemieckich 🇵🇱🇩🇪

👏 Dziękujemy również Miejskiemu Domu Kultury w Łańcucie za użyczenie sali widowiskowej, Panu Staroście Adamowi Krzysztoń i uczniom I Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie za aktywny udział w wydarzeniu, a także stypendyście Fundacji Jagiellońskiej Dawidowi Dziurzyńskiemu za poprowadzenie wydarzenia.