Jak przebiega ofensywa Rosji na Ukrainę?  

Na to i więcej pytań w rozmowie z Adamem Porębą odpowie znamienity ekspert!

prof. dr. hab. Wadym Zadunajski w 1984 roku ukończył z wyróżnieniem (złoty medal) gimnazjum w Doniecku. W latach 1984-1991 studiował na Wydziale Historycznym Donieckiego Uniwersytetu Państwowego. Podczas studiów służył w wojsku (1987-1989: sierżant rezerwy; instruktor szkoły sierżantów). W latach 1991-1994 odbył studia doktoranckie na Wydziale Historycznym Donieckiego Uniwersytetu Państwowego. W latach 2003-2006 odbył przewód habilitacyjny na Wydziale Historycznym Donieckiego Uniwersytetu Narodowego.

??
Założył pierwszą wspólnotę kozacką w 1984 r. (wśród studentów na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Donieckiego). W latach 1989-2014 kierował kozackimi organizacjami publicznymi (w tym NGO o nazwie “Donieckie regionalne stowarzyszenie kozackich sztuk walki”). Jest mistrzem kozackiej sztuki walki oraz założycielem 11 Turniejów „Kozackiej Walki”, a także wielokrotnym zwycięzcą różnych turniejów-festiwalów (Ukraina, Polska, Rosja).

Uczestniczył w wydarzeniach z lat 1989-1991 oraz majdanach (2004 i 2013-2014) po stronie sił demokratycznych. W związku z aktywnym uczestnictwem w wydarzeniach z lat 2013-2014 zmuszony był wraz z rodziną opuścić Donieck i udać się do Lwowa (ma status „osoby wewnętrznie przesiedlonej”).

Od początku lat 90. występuje w mediach na tematy historyczne i społeczne (Ukraina, UE, Kanada).

 

? Start transmisji już w poniedziałek 23 maja 2022 roku o godz. 17:00 na profilu Start transmisji już w czwartek 19 maja 2022 roku o godz. 18:00 na profilu Facebook #RODMRzeszów.