W jaki sposób dezinformacja oddziałuje na stosunki międzynarodowe?

Na to i więcej pytań w rozmowie z Adam Poręba odpowie znamienity ekspert!

Paweł Pawłowski – wiceprezes zarządu Fundacji Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Entrepreneurship Program na Babson College w Wellesley, Massachusetts. Odbył staż naukowy w Institute of World Politics w Waszyngtonie D.C. Ukończył studia doktoranckie w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i obecnie prowadzi prace nad doktoratem. Doświadczenie zawodowe zdobywał w najlepszych bankach w Polsce, był także doradcą prezesa zarządu dużej grupy kapitałowej i prowadził własną działalność gospodarczą. Realizował projekty służące budowaniu relacji pomiędzy polskimi i zagranicznymi firmami, a także wzmacniające współpracę biznesu z uczelniami wyższymi, również w wymiarze międzynarodowym. Był również koordynatorem merytorycznym z ramienia polskich współorganizatorów konferencji “A New Initiative for Poland: A Future Global Leader in Securing the 4th Industrial Revolution” poświęconej problemom cyberbezpieczeństwa w obszarze Trójmorza. Obecnie jest managerem w jednej z największych firm z sektora transportowego w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Swoje zainteresowania związane ze współpracą międzynarodową realizuje także w organizacjach pozarządowych – jest przewodniczącym rady Fundacji Warsaw Institute. Publikuje m.in. na łamach Warsaw Institute Review oraz Myśli Suwerennej. Był wykładowcą m.in. Kolegium Służby Publicznej, Forum Wspólnie dla Przyszłości, Podlaskiej Akademii Edukacji Społecznej oraz Akademii Liderów Rzeczypospolitej.

Start transmisji już we wtorek 20 kwietnia o godz. 19:00 na profilu Facebook #RODMRzeszów.

Partnerem wydarzenia jest Warsaw Institute.