Niewiele jest zjawisk oddziaływających na ekonomię międzynarodową tak silnie, jak międzynarodowe przepływy kapitałowe. Kształtują wielkość gospodarek, wpływają na dobrobyt (lub jego brak), rzutują istotnie na potencjał polityki zagranicznej państwa. Ale od czego właściwie zależą kierunki i wolumeny przepływów kapitału na świecie, dlaczego konwergencja między gospodarkami należy bardziej do wyjątków niż reguły?M.in. o tym opowie znamienity ekspert, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dr hab. Paweł Śliwiński, który pełni także funkcję Prezesa Zarządu spółki notowanej na GPW INC.

Transmisja: czwartek 27 maja godz. 16:00.