Z inicjatywy wicepremiera, przewodniczącego Komitet do spraw Pożytku Publicznego Profesor Piotr Gliński oraz ministra spraw zagranicznych prof. Jacka Czaputowicza, Ministerstwo Spraw Zagranicznych nawiązało współpracę z Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem w sprawie wyłonienia przedstawiciela polskiej młodzieży na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Na mocy porozumienia z MSZ Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem przeprowadzi konkurs na Młodzieżowego Delagata RP na 75. Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Czas na Wasze zgłoszenia mija 20 maja!

Więcej:

https://pozytek.gov.pl/konkurs-na-mlodziezowego-delegata-r…/

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie