Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na:
– najlepszą publikację obcojęzyczną promującą historię Polski;
– najlepszą publikację w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji.

Konkurs dotyczy publikacji z 2019.

Zgłoszenia do 31.08.2020.

Więcej:

https://gov.pl/…/konkurs-historyczny-ministra-spraw-zagrani…

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie
Fundacja Jagiellońska