Zapraszamy na konferencję online #MSZ z udziałem wiceministra Szymon Szynkowski vel Sęk:

,,W poszukiwaniu polskości. Karta Polaka, Polacy i polskie dziedzictwo kulturowo-historyczne na Wschodzie”

11 września 2020 r. o godz. 11:00.