🤝 Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie, Fundacja Jagiellońska przy współpracy z partnerem medialnym – Portalem Rzeszowskim – Jesteśmy dla Ciebie zaprasza na wydarzenie online!

👉 O tym jak skomplikowany i niezwykły jest Kaukaz opowie Dariusz Popek – redaktor naczelny naukowego czasopisma „ Kavkaz – Przeszłość Teraźniejszość Przyszłość”, które jest wydawane przez Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim.

💻 Start transmisji już w piątek 19 czerwca o godz. 17:30 na profilu Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie i Portalu Rzeszowskiego – Jesteśmy dla Ciebie.

👉 Na ulicach Erywania usłyszymy, że Armenia to wyjątkowy kraj, który jako pierwszy na świecie ustanowił chrześcijaństwo religią państwową – „Wyprzedziliśmy nawet Cesarstwo Rzymskie, król nasz Tiridates III wprowadził chrześcijaństwo na ormiańskich ziemiach 80 lat przed edyktem tesalońskim cesarza Teodozjusza I”.

👉 Z radykalnie innym punktem widzenia zapoznamy się w Baku, gdzie łatwo usłyszeć stwierdzenie w tonie: „Azerbejdżan odgrywa szczególną rolę, to my jesteśmy znacznym eksporterem ropy naftowej, a Armenia powinna zwrócić nam Górski Karabach!”

👉 Jak można się spodziewać, w Tbilisi pełno głosów podkreślających geopolityczno-historyczną optykę gruzińską: „Inni mogą pozazdrościć Gruzji jej złotego wieku. Królowa Tamara panowała nad wielkim terytorium, podbijała ziemie bizantyjskie, ormiańskie, perskie i wiele innych. Nie bez powodu nosiła tytuł „„Królowej Abchazów, Kartwelów, Ranów, Kachów i Ormian, szachini Szyrwanu i szachinszachini, suwerena Wschodu i Zachodu”. Z kolei w stolicy Czeczenii – Groznym cały czas silna jest pamięć o wojnie z lat 1994-1996, czego odzwierciedleniem jest poczucie Czeczenów, że inne społeczeństwa nie dość rozumieją ich problemy. „U nas wojna była bardzo niedawno, niemal każdy znał kogoś, kto zginął lub ucierpiał przez nią w inny sposób, a tak mało się na świecie o tym mówi” – kto był w Czeczenii ten wie, jak wszechobecne są tam tego rodzaju opinie.