Uroczysta inauguracja odbyła się 12 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. W spotkaniu z Panią Martą Zielińską-Śliwką – Zastępcą Dyrektora Akademii Dyplomatycznej MSZ udział wzięli najzdolniejsi uczniowie i studenci z Podkarpacia, zakwalifikowani do udziału w Podkarpackiej Akademii Dyplomacji i zainteresowani pracą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Pani Dyrektor opowiedziała zebranym o specyfice pracy w służbie zagranicznej, najważniejszych wyzwaniach stojących przed dyplomatami, a także przybliżyła wymagania i umiejętności niezbędne do przystąpienia na aplikację dyplomatyczno-konsularną.

W ramach wydarzenia odbyło się wręczenie nagród polskim laureatom międzynarodowego konkursu wiedzy o Trójmorzu, a także rozgrywka historycznej gry symulacyjnej Intermarium oraz cykl warsztatów, poświęconych historii dyplomacji i teorii stosunków międzynarodowych.