Proszę przyjąć tę nagrodę jako wyraz wielkiej sympatii i autentycznej przyjaźni, a przede wszystkim jako wyraz ogromnego szacunku nas Polaków dla narodu białoruskiego.

/ Minister Zbigniew Raupodczas wręczenia nagrody specjalnej Forum Ekonomiczne 2020 dla Swiatłany Cichanouskiej.