Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie miał zaszczyt zorganizować spotkanie z Panią Józefą Bryg, która przez długie lata była polonistką w renomowanym I Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie i przez długie lata mrocznych, słusznie minionych czasów PRL musiała utrzymywać w tajemnicy osobisty dramat, który spotkał ją tylko dlatego, że urodziła się jako Polka. Gdy była dzieckiem mieszkała z rodziną we wsi Palikrowy na Podolu i to tam wydarzyła się niewyobrażalna tragedia. 12 marca 1994 roku banderowcy z UPA oraz SS Galizien wyprowadzili całą ludność polskiego pochodzenia z domów, ustawili ich w szeregach i zaczęli mordować. Po kolei. Wszystkich. Samych niewinnych spokojnych ludzi. Na tzw. łące śmierci banderowcy zamordowali 365 ludzi. Pani Józefa, wówczas będąc małym dziecko przeżyła, bo ukryła się pod zwłokami własnych rodziców i udawała, że nie żyje.

Pani Józefa Bryg to świadek historii, który pomimo tak dramatycznych doświadczeń apeluje, aby wystrzegać się wszelkich generalizacji krzywdzących Ukraińców, wśród których wielu z narażeniem życia chroniło swoich polskich sąsiadów, krewnych, przyjaciół. Z tego względu wyjątkową okazją do refleksji nad jakże trudną historią stosunków polsko-ukraińskich jest spotkanie Pani Józefy Bryg osobiście. W celu umożliwienia tego szerszemu gronu odbiorców Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie zorganizował w Przemyślu dwa wydarzenia (29 stycznia 2020 w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej i 30 stycznia 2020 w Centrum Kulturalnym). W ich trakcie miała miejsce uroczysta projekcja filmu pt. „Ocalałam z rzezi”. Dokument autorstwa Macieja Wojciechowskiego daje szansę na lepsze wczucie się w dramat mieszkańców Palikrów. Po obu prezentacjach filmu przeprowadzona została rozmowa z Panią Józefą i reżyserem Maciejem Wojciechowskim. Pytań ze strony publiczności nie było końca, co stanowi o sukcesie wydarzeń.