Miło nam poinformować, że do grona prelegentów podczas debaty „20 lat strefy euro: zwycięzcy i przegrani dołączyła Ewa Leniart. Zapraszamy w najbliższy wtorek, 14 maja o godz. 11:30 do wspólnej dyskusji. Wydarzenie odbędzie się w Sali Audiowizualnej Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Rzeszowie.

Ewa Leniart w latach 1995–2000 studiowała na Wydziale Prawa Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa, a w lutym 2014 roku uzyskała stopień doktora nauk prawnych. W latach 2002–2005 była kierownikiem Referatu Prawno-Organizacyjnego w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Od grudnia 2005 r. do stycznia 2007 r. była koordynatorem, a następnie dyrektorem Gabinetu Wojewody w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

Od 1 lutego 2007 r. do 8 grudnia 2015 r. pełniła funkcję dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. 8 grudnia 2015 powołano nią na stanowisko wojewody podkarpackiego.