Dyplomacja to szczególna forma działalności ludzkości, która praktykuje ją od czasów istnie pradawnych; zadania dyplomatyczne wykonywane były już na rzecz najstarszych powstających wyspowo systemów państwowych, równocześnie dyplomacja od zawsze znacznie determinowała kształt polityk zagranicznych podmiotów międzynarodowych.

W tym miejscu warto przywołać słowa Edwarda Molendowskiego, który w swojej książce pt. „Dyplomacja gospodarcza. Rola i znaczenie w polityce zagranicznej państwa” (Edward Molendowski, Wojciech Polan; Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007) pisał tak:

„Dyplomacja to jedna z najstarszych dziedzin działalności międzynarodowej, sięgająca początków cywilizacji ludzkiej. Zrodziła się z konieczności obrony interesów, praw i pokojowego współżycia między państwami. Jej formy, instytucjonalna organizacja, metody i narzędzia, choć uświęcone wielowiekową tradycją i praktyką, ewoluowały wraz z rozwojem państw i środowiska międzynarodowego. Współcześnie coraz większą rolę w stosunkach międzynarodowych odgrywa dyplomacja wielostronna, konferencyjna. Wzrasta liczba podmiotów uprawiających dyplomację, m.in. rządowych i pozarządowych organizacji międzynarodowych czy też transnarodowych korporacji. Jedną z konsekwencji tych zmian na początku XXI wieku jest nowa rola służb zagranicznych. Proces globalizacji ekonomicznej stawia przed nimi nowe wyzwania i stanowi ważny przyczynek do wyodrębnienia się nowej formy dyplomacji – dyplomacji gospodarczej. Choć na pierwszy rzut oka „dynamiczny świat wymiany handlowej” i „subtelny urok dyplomacji” nie wydają się mieć z sobą wiele wspólnego, to – jak zauważa Jan Pen – międzynarodowe stosunki gospodarcze są ważnym czynnikiem wpływającym na sferę dyplomacji i vice versa. W swojej analizie dowodzi on słuszności tezy, że istnieje silny związek między dyplomacją a handlem i że dyplomatyczny klimat wywiera mierzalny wpływ na międzynarodowe przepływy handlowe.”

W zglobalizowanym świecie na znaczeniu zyskuje międzynarodowa konkurencyjność i zdolność do czerpania korzyści z międzynarodowego handlu i jest to istotne zarówno dla rządów, jak i samorządów państw. Dlatego właśnie debata Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie będzie zrealizowana pod hasłem „Dyplomacja gospodarcza – rola rządu i samorządu”.

W dyskusji online uczestniczyć będą znamienici prelegenci:

  • prof. Anna Szczepańska-Dudziak – wybitna ekspertka w dziedzinie historii stosunków międzynarodowych i dyplomacji, Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Agata Czyrsznic-Dobrowolska – pracowniczka merytoryczna, przedstawicielka Departamentu Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych
  • Kamil Czyż – samorządowiec, zastępca dyrektora Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Rzeszowa