Dlaczego infrastruktura krytyczna jest gwarantem funkcjonowania społeczeństwa?

Porozmawiają o tym:

Karolina Wojtasik – dr, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego, specjalista do spraw bezpieczeństwa, biegły sądowy. Zajmuje się analizą zamachów organizowanych lub inspirowanych przez salafickie organizacje terrorystyczne na ternie UE i USA, publikacjami instruktażowymi z zakresu metod przeprowadzania zamachów na ludność cywilną, a także bezpieczeństwem obiektów podlegających obowiązkowej ochronie i infrastrukturą krytyczną (IK). Autorka książki pt. „Anatomia zamachu. O strategii i taktyce terrorystów” (2019), współautorka „Polski system antyterrorystyczny a realia zamachów drugiej dekady XXI wieku” (2020) i wielu innych publikacji związanych z terroryzmem i bezpieczeństwem infrastruktury. Prezes Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego.

Spotkanie poprowadzi Adam Poręba z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie.

Start transmisji już we wtorek 30 marca o godz. 19:00 na profilu Facebook #RODMRzeszów.