Międzynarodowa polityka nie ogranicza się jedynie do dyskusji na temat stosunków dyplomatycznych oraz wsparcia utrzymania pokoju na świecie. Bardzo dużą rolę odgrywa tu cały zestaw działań związanych ze współpracą rozwojową – poczynając od pomocy humanitarnej, przez pomoc rozwojową, do edukacji globalnej. W maju rozmawialiśmy o jednym z wymiarów tych działań – Partnerstwie Wschodnim. Już 4 października br. o godz. 8:30 pochylimy się nad zagadnieniem Polskiej Pomocy Rozwojowej. Wydarzenie odbędzie się w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego (ul. Cieplińskiego 4, Rzeszów).

>>FORMULARZ ZAPISU ONLINE<<

Wielowymiarowość zagadnień związanych ze współpracą rozwojową skłoniło nas do ponownego poruszenia na forum tego tematu. Tak niedawno, w czasach transformacji ustrojowej w latach ’90 ubiegłego stulecia, Polska sama musiała korzystać ze wsparcia innych krajów w ramach pomocy rozwojowej. Dzisiaj jesteśmy krajem należącym do Unii Europejskiej oraz NATO i sami pomagamy krajom biedniejszym i mniej rozwiniętych.

W dniu 22 października 2013 r. Polska została członkiem Komitetu Pomocy Rozwojowej (Development Assistance Committee, DAC) Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD). Wspieramy biedne kraje Afryki (Senegal, Etiopia, Kenia, Tanzania, Uganda), Azji (Afganistan, Mjanma), Bliskiego Wschodu (Palestyna, Liban), czy państwa zrzeszone w ramach Partnerstwa Wschodniego (Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina). Zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy z tych krajów i regionów świata wymaga innego rodzaju wsparcia.

Do rozmowy o współczesnej polskiej pomocy rozwojowej zaprosiliśmy wielu znamienitych znawców tego tematu. Opowiedzą oni o tym zagadnieniu zarówno pod kątem teoretycznym, jak i praktycznym. Przy wspólnym stole zasiądą:

  • Marcin Przydacz, Wiceminister Spraw Zagranicznych, podsekretarz stanu ds. polityki wschodniej, współpracy rozwojowej oraz dyplomacji ekonomicznej – jest absolwentem Wydziału Prawa UJ, studiował również stosunki międzynarodowe oraz filozofię, a ponadto był stypendystą na wielu zagranicznych uczelniach, m.in. Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie, Uniwersytecie w Mesynie oraz Uniwersytecie Narodowym „Akademia Kijowsko-Mohylańska” w Kijowie. Jest także absolwentem Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie i w 2015 r. zdał egzamin adwokacki. W latach 2015 -2019 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Biura Spraw Zagranicznych w Kancelarii Prezydenta RP.
  • Barbara Michałowska, Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
  • Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego. Kancelaria Zarządu Urzędu Marszałkowskiego od 4 lat realizuje projektu pomocowe na Ukrainie m.in. w zakresie ratownictwa górskiego. Nadzorujący te projekty Marszałek ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza (tytuł inżyniera, specjalność – konstrukcje lotnicze). W latach 1998-2005 był radnym Województwa Podkarpackiego oraz członkiem zarządu (1998-2002) i wicemarszałkiem (2001-2002). W 2005 roku wybrano go senatorem RP. Mandat senatorski pełnił do maja 2013 roku. W tym czasie w latach 2005-2007 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, a w senacie był m.in przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej oraz wiceprzewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Od 2015 roku jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Andrzeju Dudzie, a od 2016 roku członkiem Komitetu Regionów Unii Europejskiej. W styczniu 2019 roku został wiceprezesem Związku Województw RP. W 2015 roku został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
  • Karol Janas, Instytut Rozwoju Miast i Regionów – w czasie swojej pracy m.in. realizował i koordynował projekty PPR w latach 2011-2019. Jest geografem, ukończył studia magisterskie i doktoranckie w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2009 roku pracuje w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów. Współtwórca i kierownik Obserwatorium Polityki Miejskie IRMiR. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki przemian społeczno-gospodarczych miast postsocjalistycznych i rozwoju regionalnego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w debacie mogą zapisywać się w >>FORMULARZU ONLINE<<, albo osobiście w biurze podkarpackiego RODM (pokój 102 w UMWP, ul. Cieplińskiego 4) w godzinach dyżurów konsultantów (poniedziałki i czwartki w godzinach 14:00-18:00). Serdecznie zapraszamy na wydarzenie.

>>FORMULARZ ZAPISU ONLINE<<