14 sierpnia 1385 roku to data świetnie znana wielu historykom. Wtedy to wielki książę litewski Jagiełło wydał akt zwany Unią w Krewie. Do dziś uważa się, iż owa deklaracja stanowiła początek gospodarczo-kulturalnej integracji Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim. Jednakże, warto bliżej przyjrzeć się owemu dokumentowi i to co w nim było zawarte. Wielu historyków uważa, że Unia w Krewie miała bardziej charakter umowy przedmałżeńskiej – Jadwigi z Jagiełłą – aniżeli umowy międzypaństwowej.

O tym i więcej opowie nam Marek Rogowski główny specjalista ds. konserwacji i technologii w muzeach reprezentujący Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony zbiorów. Wydarzenie będzie miało miejsce 14 sierpnia 2023 r. w Hotelu Łańcut o godzinie 10:30, a poprzedzać go będzie uroczyste nabożeństwo Mszy Świętej w języku łacińskim w kościele farnym pw. św. Stanisława w Łańcucie o godzinie 9:00.

Wydarzenia zaręczyny Jadwigi z Jagiełłą są nam dość bliskie. Fundacja Jagiellońska zawdzięcza swoją nazwę dynastii, której rządy w Polsce zapoczątkował Władysław II. Warto również przytoczyć postać Elżbiety Granowskiej – trzeciej żony Jagiełły. Jej matka, już od samych początków była bliska nowemu królowi polskiemu. Została ona bowiem matką chrzestną Władysława. Wracając zaś do Elżbiety. W 1417 roku na zamku w Sanoku poślubiła ona Jagiełłę. W związku z tym, że nowa królowa Polski miała w posiadaniu ziemie łańcuckie, władca kraju bardzo często pojawiał się w naszych regionach.

Data Unii w Krewie na stałe zapisała się na kartach historii, zaś jej postanowienia ukierunkowały dzieje polskich stosunków międzynarodowych na całkowicie nowe tory. Mimo swojego dość krótkiego życia, Jadwiga była osobą niezwykle biegłą w dyplomatycznym kunszcie. W czasach niepewnych dla Królestwa Polskiego odegrała ona swoją rolę w sposób doskonały, odkładając na bok prywatne potrzeby. Nie dziwi zatem kult jej postaci w kanonie kościoła katolickiego, dziełach literackich największych polskich pisarzy, a także wśród wielkich ekspertów historii. Jagiełło dumnie dorównał kroku swojej żonie. Zapoczątkował on przemiany, które w XVI wieku doprowadziły Rzeczpospolitą Obojga Narodów do pozycji potęgi w zakresie polityczny, militarnym, kulturalnym i ekonomicznym.

Tym bardziej chcielibyśmy zaprosić Państwa na organizowane przez nas wydarzenie. Wierzymy, że rzuci ono więcej światła na same początki polskiego Złotego Wieku.

Dodaj tu swój tekst nagłówka