Dr Piotr Szopa, Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Rzeszowie wygłosił prelekcję na temat bitwy warszawskiej oraz zaprezentował nową publikację IPN pt. „Polskie Termopile 1920” poświęconej bitwom pod Zadwórzem, Dytiatynem i Firlejówką.

Organizatorzy | Fundacja Jagiellońska, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie Partnerzy | Młodzieżowy Sejmik Województwa Podkarpackiego, Stowarzyszenie Młodzi dla Brzozowa, Stowarzyszenie Obywatelskiego Dialogu i Aktywizacji SODA, Liceum Ogólnokształcące w Nowej Sarzynie, Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

Dofinansowano ze środków Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”

#Wiktoria1920