🇪🇺🇵🇱 1 maja 2024 r. razem z 9 innymi państwami Europy obchodziliśmy 20 rocznicę przystąpienia do Unii Europejskiej. Było to jedno z dwóch kluczowych priorytetów polskiej polityki zagranicznej po 1989 r., kiedy odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory powszechne kończące erę komunizmu i zależności od Związku Radzieckiego.