Głównym Szczytu Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej, który odbędzie się w Warszawie w dn. 9-10 września br. jest pokazanie znaczenia współpracy międzynarodowej jako siły napędowej rozwoju lokalnych społeczności. Zagraniczne kontakty władz lokalnych zyskały miano dyplomacji samorządowej, traktowanej jako część dyplomacji publicznej.

Spotkanie ma umożliwić uczestnikom rozpoczęcie debaty nad kompleksowym podejściem do zagadnień dyplomacji regionalnej i ekonomicznej oraz promowania współpracy terytorialnej i naukowej. Ponadto, celami Szczytu są:

  • promocja współpracy regionalnej w wybranych obszarach
  • stworzenie unikatowej platformy do wymiany i nawiązania kontaktów pomiędzy interesariuszami z kraju i zagranicy
  • omówienie strategicznych dziedzin współpracy regionalnej
  • analiza najlepszych praktyk tworzenia ekosystemów wspierających lokalny rozwój
  • badanie interdyscyplinarnego wymiaru dyplomacji regionalnej i ekonomicznej
  • podkreślenie innowacyjności w dyplomacji regionalnej i ekonomicznej
  • zaznaczenie roli i pozycji Polski w kształtowaniu polityki regionalnej w Europie

Zakładane cele zostaną zrealizowane poprzez: interdyscyplinarne podejście do problemów i wyzwań, interaktywne formaty i stoiska oraz międzynarodową debatę praktyków i specjalistów.

Przewidywane efekty Szczytu obejmują: wsparcie promocji kraju poprzez dyplomację regionalną i ekonomiczną, promocję wymiaru międzynarodowego współpracy regionalnej
nawiązanie oraz wzmocnienie relacji indywidualnych i instytucjonalnych pomiędzy uczestnikami z kraju i zagranicy, podpisanie porozumień o współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej, zwiększenie zakresu współpracy regionalnej z udziałem polskich jednostek samorządu terytorialnego, stworzenie podstaw do powołania Europejskiej Sieci Ekspertów (European Network of Experts in Regional and Economic Diplomacy – ENERED).

Więcej informacji o wydarzeniu oraz link do rejestracji można znaleźć >>TUTAJ<<.