– Łączące Polskę oraz region Ameryki Łacińskiej i Karaibów więzi kulturowo-historyczne oraz przywiązanie do wspólnych ideałów, takich jak poszanowanie praw człowieka, wartości chrześcijańskich czy demokracji, stanowią dobre podstawy współpracy i dialogu – powiedział minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz podczas otwarcia II Dnia Ameryki Łacińskiej w Sejmie RP.

Wczorajsza uroczystość była już drugą konferencją na temat regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów (AŁiK) organizowaną przez Sejm RP we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP oraz Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych. W inauguracji wydarzenia uczestniczyli także marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz dyrektor PISM Sławomir Dębski. Gościem honorowym był sekretarz generalny Organizacji Państw Amerykańskich Luis Almagro.

W swoim wystąpieniu minister Czaputowicz zwrócił uwagę na dążenia Polski do wzmacniania gospodarczej obecności w regionie, których efektem jest uruchomienie przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu pięciu biur handlowych (pierwsze z nich otwarto w Meksyku w maju 2017 r. podczas wizyty Prezydenta RP Andrzeja Dudy). Minister Czaputowicz wskazywał także na wspólne dla Polski i państw regionu AŁiK wyzwania oraz dialog w takich obszarach jak zmiany klimatyczne, ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, prawa człowieka, migracja i bezpieczeństwo w internecie. Minister zauważył, że są to zagadnienia, które omawiamy zarówno na płaszczyźnie dwustronnej, jak i na forach organizacji międzynarodowych. Przypomniał też o współpracy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, której niestałymi członkami w 2018 r. były obok Polski dwa państwa andyjskie – Peru i Boliwia, a w 2019 r. także Dominikana. Na koniec minister Czaputowicz przypomniał historyczny wkład Polaków w rozwój regionu. – Lista nazwisk zasłużonych dla Ameryki Łacińskiej Polaków jest długa. Od początku XIX wieku wielu Polaków uczestniczyło w walkach o niepodległość państw tego regionu – zaakcentował minister. – Wielu Rodaków wyemigrowało do Ameryki Łacińskiej w czasach, kiedy okupowana przez zaborców Polska nie istniała na mapie Europy – dodał.

Czytaj więcej na ten temat…