Unia Europejska i NATO wobec obecnych i przyszłych zagrożeń hybrydowych i terrorystycznych

przez admin

Współcześnie NATO i UE mają zbliżone interesy i stawiają czoła tym samym wyzwaniom, współpracując w zakresie zarządzania kryzysowego, rozwoju zdolności wojskowych, politycznych i gospodarczych, a także wspierają wspólnych partnerów w Europie Wschodniej i Południowej. W trakcie rozmowy eksperckiej, którą poprowadzi Adam Poręba z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie zostaną poruszone następujące kwestie: ➢ Współpraca…

Znaczenie V4 dla Słowacji i Polski

przez admin

W tej merytorycznej debacie online głos zabiorą znamienici prelegenci: prof. Krzysztof Żarna – pracownik naukowy Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Slavomír Nagy – Konsul Generalny Republiki Słowackiej w RP. Dlaczego warto wziąć udział w wydarzeniu? Republika Słowacka to kraj Polsce wyjątkowo bliski, a zarazem nieco przez tę geograficzną bliskość niepoznany, kojarzony z miejscem…

Oddziaływanie dezinformacji na stosunki międzynarodowe

przez admin

W jaki sposób dezinformacja oddziałuje na stosunki międzynarodowe? Na to i więcej pytań w rozmowie z Adam Poręba odpowie znamienity ekspert! Paweł Pawłowski – wiceprezes zarządu Fundacji Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Entrepreneurship Program na Babson College w Wellesley, Massachusetts.…

Skąd czerpać wiedzę, która pozwoli wzmocnić kulturę strategiczną Polski?

przez admin

Skąd czerpać wiedzę, która pozwoli wzmocnić kulturę strategiczną Polski, a w konsekwencji uniknąć błędów prowadzących do nieszczęść? Na to i więcej pytań w rozmowie z Adam Poręba odpowie znamienity ekspert! Bartosz Kaczmarek – absolwent bezpieczeństwa narodowego na Akademii Obrony Narodowej oraz (po reorganizacji) Akademii Sztuki Wojennej. Menedżer przez lata bezpośrednio związany z sektorem małych i…

Prywatyzacja na Ukrainie to historyczna szansa dla Polski?

przez admin

Prywatyzacja na Ukrainie to historyczna szansa dla Polski? Na to i więcej pytań w rozmowie z Adamem Porębą odpowie znamienity ekspert! Paweł Musiałek – członek zarządu Klubu Jagiellońskiego. Dyrektor Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i jego ekspert ds. polityki zagranicznej oraz polityki energetycznej. Szef działu „Państwo na poważnie” na portalu opinii Klubu Jagiellońskiego. Stały współpracownik czasopisma…