19 sierpnia – w rocznicę tragicznego zamachu, w którym zginął Wysoki Komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka Sérgio Vieira de Mello – decyzją ONZ obchodzimy Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Wspominamy w tym dniu  osoby, które  ryzykują życie, aby nieść pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych na świecie. W tym roku szczególną uwagę poświęcamy zaangażowanym w pomaganie kobietom.

Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej to okazja, by wyrazić wdzięczność pracownikom humanitarnym i wolontariuszom niosącym pomoc. W tym roku święto upływa pod hasłem #WomenHumanitarians, żeby podkreślić znaczący udział kobiet w realizowaniu działań pomocowych.

To właśnie kobiety bardzo często negocjują dostęp do pomocy humanitarnej i koordynują jej dystrybucję. Prowadzą rozmowy na temat zawieszenia broni i tworzą korytarze humanitarne. Kładą podwaliny pod rozwiązywanie konfliktów i budowanie pokoju, inicjując sieci ruchów pro-pokojowych i rozwijając koalicje, nawet między grupami opozycyjnymi. Udzielając pierwszej pomocy, często narażają własne życie. Zapewniają schronienie, przygotowują i rozdają żywność oraz zakładają szkoły. Pomagają społecznościom w radzeniu sobie z przesiedleniami i nowymi warunkami życia, tworzą m.in. miejsca pracy.

Więcej informacji na ten temat…