XIII Forum Europa-Ukraina upłynęło pod znakiem licznych debat, spotkań i rozmów na tematy istotne dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Ważnym wydarzeniem były debaty w ramach Forum Słowackiego, które zostało zainicjowane rok temu.

Forum Słowackie wypełniło kilka debat z udziałem uczestników z Polski i Słowacji – m.in. przedstawicieli życia politycznego, społecznego, dyplomacji, biznesu, regionalnych i lokalnych samorządów.

Ciekawym wydarzeniem było także Forum Młodych Liderów, podczas którego mówiono o udziale młodych ludzi w życiu publicznym, o przygotowaniu ich do odpowiedzialnego pełnienia funkcji publicznych. Gościem spotkania był marszałek Władysław Ortyl, który powiedział, że inwestowanie w młodych ludzi jest inwestowaniem w przyszłość.

W dyskusji udział wzięli:
Adam Poręba (konsultant Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie / I wiceprzewodniczący Młodzieżowy Sejmik Województwa Podkarpackiego),
Michał Klimczyk (przewodniczący Samorząd Studencki Politechniki Rzeszowskiej),
Dominik Boratyn (Uniwersytet Rzeszowski) ,
młodzieżowi przedstawiciele Słowackiej Unii Chrześcijańsko Demokratycznej.

Moderatorem debaty był Marcin Fijołek (Radny Miasta Rzeszowa).

Tekst i fot. Podkarpackie – serwis samorządu województwa