Jak wygląda współpraca gospodarcza Polski z krajami regionu Europy Środkowo-Wschodniej?

Na to i więcej pytań w rozmowie z Adamem Porębą odpowie znamienity ekspert!

Łukasz Samborski – doktorant oraz nauczyciel akademicki na Wydziale Ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim. Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Prospekt. Koordynator projektów oraz animator w Fundacji Regionalne Centrum Informacji w Gdańsku. Doradca i współpracownik Konsula Honorowego Czarnogóry w Bydgoszczy. Początkowo zawodowo związany z doradztwem inwestycyjnym dla przedsiębiorstw, a obecnie zaangażowany w doradztwo dla organizacji pozarządowych. Naukowe zainteresowania skupia wokół ekonomii, przede wszystkim transformacji gospodarczej krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz aspektów finansowych w III sektorze.

Start transmisji już we wtorek 15 czerwca 2021 roku o godz. 18:00 na profilu Facebook #RODMRzeszów.