Jaki świat czeka nas po pandemii?

Porozmawiają o tym:

dr Marcin Kędzierski – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent stosunków międzynarodowych UEK. Od 2009 r. zatrudniony na UEK, początkowo w ramach europejskiego projektu „VETWORKS” (program Leonardo da Vinci), a od 2011 r. jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Obecnie współkoordynator projektu „Reforma systemu pomocy materialnej dla studentów”, realizowanego w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „GOSPOSTRATEG” na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez konsorcjum złożone z UEK oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2012-2015 prezes Klubu Jagiellońskiego, w latach 2015-2018 dyrektor programowy think-tanku Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, a od 2018 r. główny ekspert tej instytucji.

Specjalizuje się w problematyce nauk o polityce publicznej, w tym szczególnie szeroko rozumianej polityki edukacyjnej, jak również polityki europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowej. Autor, współautor i redaktor kilkudziesięciu publikacji naukowych, eksperckich i publicystycznych o tej tematyce, w tym. m.in.: monografii „Kredyt studencki typu ICL jako sposób współfinansowania studiów wyższych” (2019) raportu z ewaluacji ex-ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (red., 2017).

Spotkanie poprowadzi Adam Poręba z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie.

Start transmisji już we wtorek 26 stycznia o godz. 18:00 na profilu Facebook #RODMRzeszów.