Jak wygląda praca dyplomaty?

Jak kształtowały się relacje polsko-ormiańskie na przestrzeni dziejów?

Jak przedstawia się sytuacja Ormian w Polsce?

Naszym gościem będzie:

J.E. Samvel Mkrtchian – funkcję Ambasadora Republiki Armenii w Polsce pełni od listopada 2018 r. Wcześniej, stanowisko to sprawował w Libanie. Karierę dyplomatyczną rozpoczął w 1991 r. jako specjalista ds. Państw skandynawskich i bałtyckich w Departamencie Europejskim Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W Ministerstwie zajmował się relacjami z Unią Europejską, Radą Europy, OBWE i dwustronną współpracą z krajami europejskimi. W latach 2004–2010 był szefem misji Republiki Armenii przy NATO oraz stałym przedstawicielem Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej w latach 2006–2010. Wynegocjował także pierwszy plan działania na rzecz indywidualnego partnerstwa Armenia-NATO, wdrażanego od 2006 r.

Start transmisji już w poniedziałek 25 stycznia o godz. 16:00 na profilu Facebook #RODMRzeszów.