🔙 W środę 20 września 2023 r. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie miał okazję przeprowadzić swój panel na Forum związanym z Inicjatywą Trójmorza.

❗️ Temat naszej konferencji brzmiał: Przyszłość Słowacji po wyborach parlamentarnych.

Ze względu na upadek poprzedniego rządu, 30 września odbyły się tam wybory przedterminowe. Zaś aktualnie władzę wykonawczą sprawuję rząd techniczny, wykonujący wyłącznie politykę biurokratyczną.

📍 „Stabilność niestabilności” – tak nazwała sytuację panującą na Słowacji dr. Kinga Wojtas Jarentowska z UKSW.

📍 Prelegenci przedstawili system partyjny na Słowacji i jego ciekawą specyfikę – zmieniają się partie, ale nie ludzie.

📍 Została także poruszona kwestia kampanii wyborczej na Słowacji, której charakter różni się od tej w Polsce i przybiera formę bardziej „festynowej”.

😯 Prelegenci zwracali uwagę na niską frekwencję wyborczą na Słowacji, ze względu na brak większego zainteresowania sprawami społecznymi wśród obywateli.

W naszej debacie, moderowanej przez Rafała Prokopa, udział wzięli znakomici eksperci:

➡️ doc. Branislav Kovacik

➡️ dr. Ewelina Kancik-Kołtun UMCS

➡️ dr. Kinga Wojtas- Jarentowska UKSW

➡️ dr. Piotr Sieniawski UKSW

👏 Serdecznie dziękujemy prelegentom i uczestnikom za uczestnictwo na naszym wydarzeniu.