Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie nie zwalnia tempa i już w piątek 18 grudnia o godz. 17:00 zrealizuje kolejne wydarzenie – tym razem będzie to debata online o nieprzeciętnym fenomenie ekonomicznym, jakim z całą pewnością jest Dolina Lotnicza zlokalizowana w lwiej części na obszarze województwa podkarpackiego. W roli prelegentów udział wezmą:

dr Maciej Chrzanowski – pracownik naukowy Politechniki Rzeszowskiej specjalizujący się m.in. w problematyce ekoinnowacji, strategiach ekspansji przedsiębiorstw, konkurencyjności start-upów, znaczenia kapitału ludzkiego dla gospodarki, a ponadto Certyfikowany project manager (PRINCE2®, P3O®) i social media manager (Facebook, Instagram, YouTube). Ekspert z zakresu akceleracji biznesu z wykorzystaniem internetowych narzędzi. Broker innowacji, konsultant biznesowy i szkoleniowiec,

dr Wojciech Lichota – pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego specjalizujący się m.in. w funkcjonowaniu Specjalnych Stref Ekonomicznych i weryfikowaniu ich wpływu na rozwój regionalny, metodyce sprawdzania finansowej efektywności przedsiębiorstw, badaniu zależności między alokacją funduszy UE i wzrostem gospodarczym, Członek Rady Programowej dla kierunku Ekonomia oraz Finanse i rachunkowość, Członek Komisji ds. Promocji i Współpracy z Otoczeniem, ekspert współpracujący z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wdrażania, realizacji i sprawozdawczości funduszy unijnych.

Dlaczego Dolina Lotnicza to tematyka, którą warto podejmować w dyskusji? Przemawiają za tym choćby informacje o tym klastrze przedstawione przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu na jej stronie internetowej, mianowicie (link do strony internetowej, z której pochodzą poniższe opracowania na końcu tekstu):

Ponad stuletnia historia sektora w Polsce.

Polska może się pochwalić 100-letnią historią lotnictwa i ponad 80-letnią tradycją przemysłu lotniczego. Silne środowiska naukowe, akademickie i inżynierskie odegrały kluczową rolę w rozwoju tego sektora. Po okresie transformacji rozwój sektora był możliwy dzięki rozszerzeniu międzynarodowej współpracy i bezpośrednim inwestycjom zagranicznym. Obecnie polski przemysł lotniczy ma bogatą ofertę eksportową zaawansowanych produktów lotniczych. Niemal w każdym samolocie pasażerskim na świecie jest przynajmniej jeden komponent, która został wyprodukowany w naszym kraju.
(…)

Doskonale rozwinięta sieć poddostawców i kooperantów.

Dominującą rolę w polskim sektorze lotniczym odgrywają największe światowe przedsiębiorstwa z branży. W ciągu ostatnich kilkunastu lat, pięciu największych producentów silników lotniczych ulokowało w Polsce swoje zakłady produkcyjne produkujące silniki lub ich komponenty. Większość z nich znajduje się w Polsce południowo-wschodniej i należy do tzw. Doliny Lotniczej. W Świdniku i Mielcu w sprywatyzowanych i zmodernizowanych zakładach, mających wieloletnią tradycję, śmigłowce produkują międzynarodowi potentaci Sikorsky i AugustaWestland. Zakład w Mielcu jest jednocześnie największym zakładem produkcyjnym grupy Lockheed Martin poza USA. Polska jest również trzecim największym ośrodkiem produkcyjnym UTC Aerospace Systems na świecie.

Jednak przemysł lotniczy w Polsce nie skupia się wyłącznie na produkcji. Wiele firm ulokowało tu również swoje centra badawczo-rozwojowe. Jednym z przykładów może być Engineering Design Center firmy GE Aircraft Engines, które zatrudnia ponad 1 800 wysoko wykwalifikowanych inżynierów.

Najnowsze dwie duże inwestycje sektora lotniczego to centra MRO konsorcjów firmy Lufhansa Technik z firmą MTU Aeroengines (EME Aero) i GE Aviation (Xeos). Te centra serwisowe silników lotniczych stanowią kolejną odnogę branży lotniczej w Polsce oraz pokazują docenienie, przez światowych potentatów tej branży, jakości wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej.

Łącznie w Polsce ulokowało się ponad 140 firm z sektora lotniczego oraz branży kosmicznej o rocznej wartości sprzedaży sięgającej 6,8 mld. PLN i tworzących ponad 15 tys. miejsc pracy.

W większości są to małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) i firmy z udziałem kapitału zagranicznego oraz nieliczne już przedsiębiorstwa z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa. Około 80% zakładów zlokalizowanych jest w południowo-wschodniej części naszego kraju w jednym z trzech istniejących klastrów.

Źródło: strona internetowa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu: https://www.paih.gov.pl/sektory/aeronautyczny.

Transmisja już w piątek 18 grudnia o godz. 17:00 na profilu Facebook Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie.