Warsaw Institute ma przyjemność zaprosić na wywiad ekspercki zorganizowany przy współpracy z RODM Rzeszów oraz Fundacją Jagiellońską zatytułowany: „Via Carpatia – szanse i wyzwania”.

Data: Środa, 1 grudnia 2021
Godzina: 18:00 CEST (czas środkowoeuropejski)

Zarejestruj się, aby otrzymać powiadomienie przed wydarzeniem: https://www.eventbrite.com/…/via-carpatia-szanse-i…

GOŚCIE SPECJALNI

? Rafał Weber, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury
Rafał Weber jest odpowiedzialny za sprawy związane z transportem drogowym, drogami publicznymi i bezpieczeństwem ruchu drogowego. Ukończył Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Rzeszowie. Od 2015 r. poseł na Sejm RP VIII i IX kadencji. Od 2014 r. do objęcia mandatu posła był zastępcą dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. W latach 2010-2014 oraz 2014-2015 radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli.


? Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki


Ewa Leniart urodziła się w 1976 r. w Dylągówce w województwie podkarpackim. W latach 1995–2000 studiowała na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (filia w Rzeszowie), gdzie uzyskała tytuł magistra prawa. W latach 2002–2005 była kierownikiem Referatu Prawno-Organizacyjnego w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Od grudnia 2005 r. do stycznia 2007 r. była koordynatorem, a następnie dyrektorem Gabinetu Wojewody w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Od 1 lutego 2007 r. do 8 grudnia 2015 r. pełniła funkcję dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. W lutym 2014 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych. W latach 2015 – 2019 była Wojewodą Podkarpackim. W ostatnich wyborach parlamentarnych została wybrana na Posła RP IX kadencji. Z dniem 13 stycznia 2020 r. premier Mateusz Morawiecki ponownie powołał ją na stanowisko Wojewody Podkarpackiego.

? Bartosz Kaczmarek, Fundacja Republikańska


Absolwent bezpieczeństwa narodowego na Akademii Obrony Narodowej oraz (po reorganizacji) Akademii Sztuki Wojennej. Menedżer przez lata bezpośrednio związany z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, a następnie administracją państwową. Swoje doświadczenie i umiejętności wykorzystuje, doradzając podmiotom pozarządowym oraz MŚP. Naukowo zajmuje się klasyczną strategią oraz rozwojem kultury strategicznej. Na co dzień pracuje w branży logistycznej, gdzie zajmuje się planowaniem strategicznym oraz współpracą z partnerami zagranicznymi.

MODERATOR

? Adam Poręba, RODM Rzeszów


Prawnik i społecznik. Konsultant Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie. Związany z sektorem NGO od 2015 roku. Koordynator projektów o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim. Doświadczenie zawodowe oraz społeczne zdobywał poprzez pracę i praktyki w instytucjach państwowych (KPRM, NIW-CRSO, PUW Rzeszów), organizacjach pozarządowych (Fundacja Misji Obywatelskiej, Fundacja Służba Niepodległej, Fundacja Instytut Nowej Europy, Fundacja Instytut im. Mikołaja Sienickiego) i mediach (Przegląd Podkarpacki).