Celem szkolenia jest przedstawienie obecnie istniejących w UE mechanizmów ochrony praworządności oraz omówienie obecnie trwającej debaty nad stworzeniem mechanizmu warunkowości, pozwalających UE wstrzymać środki budżetowe w sytuacji stwierdzenia naruszeń praworządności w państwie członkowskim. Temat jest obecnie niezwykle aktualny, niezbyt dobrze rozumiany i wymaga uporządkowania.

Oskar Kochman – magister prawa, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej w Warszawie, prawnik w podmiotach gospodarczych oraz kancelariach prawnych, obecnie specjalista w administracji publicznej w departamencie funduszy inwestycyjnych. Uczestnik wielu procesów negocjacyjnych prawniczych, biznesowych i politycznych. Autor analiz prawno-ekonomicznych w tym m.in. dla Obserwatora Finansowego – oficjalnego portalu Narodowego Banku Polskiego. Aktywny uczestnik konferencji naukowych z zakresu prawa oraz gospodarki. Za działalność społeczną nagrodzony m.in. przez Związek Polaków na Litwie oraz nagrodą im. Romana Koby przez Kongres Polaków w Szwecji.

Start transmisji już we wtorek 15 grudnia o godz. 18:00 na profilu na Facebooku #RODMRzeszów.

Kliknij „Wezmę udział” i nie przegap!