? Dziś ostatni dzień, by złożyć ofertę w konkursie Polish Challenge Fund. To okazja dla polskich firm, aby włączyć się w działania #MSZ na Białorusi i Ukrainie– oraz nawiązać współpracę z kontrahentami na tych rynkach.

? Jak to zrobić? Instrukcja tu:

http://polskapomoc.gov.pl/Prezentacja,i,nagranie,spotkania,…