Minister Spraw Zagranicznych RP Zbigniew Rau wziął udział w Konferencji Ministerialnej na rzecz wolności religii lub przekonań.

Jak podaje Biuro Rzecznika Prasowego MSZ na swojej stronie (link do całej relacji na końcu postu):

„Podczas spotkania, zorganizowanego przez USA w formule wirtualnej, Minister Rau wskazał m.in. na ochronę osób prześladowanych ze względu na religię jako na obszar szczególnego zaangażowania Polski na arenie międzynarodowej, w którym zamierzamy kontynuować aktywne działania. Podkreślił, że to z inicjatywy Polski dzień 22 sierpnia obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień upamiętniający ofiary aktów przemocy na tle religijnym, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ.”