Jak kształtują się relacje polsko-gruzińskie w teorii i praktyce?

Na to i więcej pytań w rozmowie z Adamem Porębą odpowie znamienity ekspert!

Ekaterine Beruashvili – Wiceprezes Diaspory Gruzińskiej w Polsce. Absolwentka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami, w sektorze bankowości oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i rządowymi.

Pracowała jako przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Nauki, Kultury i Sportu Gruzji w Polsce, zajmowała się prowadzeniem rozmów biznesowych. Od 2015 roku jest tłumaczem języka gruzińskiego i współpracuje z różnimy organizacjami rządowymi i pozarządowymi m.in z Ambasadą RP w Tbilisi, z Ambasadą Gruzji w Polsce oraz Polskim Instytutem w Tbilisi.

Od wielu lat zajmuje się popularyzacją i rozwojem kultury gruzińskiego w Polsce. Jako temat swojej pracy licencjackiej wybrała ,,Stosunki polsko-gruzińskie latach 2005-2010”, w pracy przedstawiony został rozwój stosunków polsko-gruzińskich, w aspekcie politycznym, ekonomicznym oraz społecznym. W pracy została omówiona także rola Polaków na Kaukazie oraz rola gruzińskich oficerów kontraktowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

W trakcie studiów magisterskich brała udział w konferencjach m.in 17. Sesji Kaukazologicznej dla Młodych Naukowców im. Tadeusza Świętochowskiego, na której przedstawiła referat pod tytułem ,,Polsko-gruzińskie stosunki gospodarcze po 1991 roku”. Jest założycielką grupy ,,Gruzińscy studenci w Polsce” w ramach której pomaga gruzińskich studentów. Jej pasją jest taniec m.in Polskie tańce narodowe.

Start transmisji już we wtorek 21 września 2021 roku o godz. 18:00 na profilu Facebook #RODMRzeszów.