„Święcenia kapłańskie przyjął 1 października 1893 roku. Sakrę biskupią otrzymał 17 grudnia 1911 roku z rąk samego biskupa Piusa X. Za swojego pontyfikatu doprowadził do wzrostu znaczenia Krakowa. Ustanowił urząd metropolity krakowskiego, na którego ingres odbył się w 1926 r., przywracając świetność Krakowa z czasów Jagiellonów.”
_____________

Kolegium Wigierskie, to instytucja z którą Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Rzeszowie współpracuje na wielu płaszczyznach. Zachęcamy do subskrypcji i liczymy na dalszą, równie owocną współpracę!

https://www.youtube.com/channel/UCv0sSm-oRfrVFgDqmy1QslA