„Sprawmy, by katyńska rana mogła się wreszcie zagoić i zabliźnić”, miał zaapelować ś.p. Prezydent RP Lech Kaczyński 10 kwietnia 2010 roku w Katyniu.

Zbrodnia katyńska i katastrofa smoleńska pozostają symbolami tragicznych kart polskiej historii.

#KatynProMemoria #Katyn80 #Smoleńsk2010