Pełny tekst oświadczenia:

http://gov.pl/…/oswiadczenie-ministerstwa-spraw…