Jakie niemilitarne zagrożenia dla Ukrainy w kontekście działań hybrydowych prowadzone są przez Federację Rosyjską?

Na to i więcej pytań w rozmowie z Adamem Porębą odpowie znamienity ekspert!

dr Agnieszka Rogozińska – Członek Rady Programowej Instytutu Nowej Europy. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce. Sekretarz redakcji czasopism „Polityka i Bezpieczeństwo” oraz „Niepodległość: czasopismo poświęcone najnowszej historii Polski”. Stażystka Biblioteki Polskiej w Paryżu, Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Uniwersytetu Lumsa w Rzymie i Uniwersytetu w Cordobie. Zainteresowania badawcze koncentruje na problematyce bezpieczeństwa euroatlantyckiego, instytucjonalnym wymiarze bezpieczeństwa i współczesnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa.

Start transmisji już we wtorek 13 lipca 2021 roku o godz. 18:00 na profilu Facebook #RODMRzeszów.