Kim jest Młodzieżowy Delegat RP do ONZ?

Na to i więcej pytań w rozmowie z Adamem Porębą odpowie sam zainteresowany!

Edgar Kobos – student Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Europejskiego we Frankfurcie. Zdobywca kilku stypendiów m. in. Prezesa Rady Ministrów. Absolwent programów liderskich takich jak Akademia Sobieskiego, Akademia In Europa oraz Kolegium Służby Publicznej. Menedżer w Trzeciak|Chmal Regulatory and Strategic Advisory. Członek organów doradczych przy administracji rządowej i samorządowej. Młodzieżowy Delegat Rzeczypospolitej Polskiej do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Odznaczony krzyżem ,,Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III Stopnia’’ nadanym przez Polski Czerwony Krzyż.

Start transmisji już we wtorek 1 września o godz. 18:00 na profilu na Facebooku #RODMRzeszów.

Patron medialny: Portal Rzeszowski – Jesteśmy dla Ciebie